Open vacatures:

Gezocht: senior electrical design engineer met leidinggevende capaciteiten

Reden vacature, doel van de functie
Eminent Products is een jong en zich sterk ontwikkelend bedrijf met veel expertise op het gebied van sensoren, stromingsleer en duurzame energietechniek. Het managementteam bestaat uit mensen met vele jaren ervaring en een sterke reputatie in de (automotive) industrie. Klanten weten ons te vinden als er uitdagende problemen moeten worden opgelost.

Recentelijk hebben we het bedrijf opnieuw gepositioneerd waarbij strategische keuzes zijn gemaakt op het gebied van te bedienen markten. Dit resulteert in de behoefte om het team opnieuw op te bouwen. Daarin ga jij een belangrijke rol spelen.

Missie van de functie
Als senior electrical design engineer ontwikkel je met een grote mate van zelfstandigheid een breed scala aan nieuwe producten en systemen en ben je in staat bestaande producten of systemen te verbeteren. Je bent specialist op jouw vakgebied en bent ook in staat om het gehele product- of systeemontwerp alsmede de toepassing te overzien en te doorgronden. Daarom heb je ook een sterke affiniteit met andere vakgebieden als mechanica en chemie en bezit je een behoorlijke materiaalkennis.

Je geeft leiding aan een kleine groep engineers en je bouwt het team verder uit. Je ondersteunt en faciliteert en je haalt het beste uit je team.

Functieomschrijving

 • Geeft leiding aan enkele junior engineers en stagiaires;
 • Begeleidt het traject van probleemdefinitie tot productie en (op)levering (bij) aan de klant;
 • Specificeert en ontwikkelt oplossingen/producten, veelal in nauwe samenwerking met onze klanten;
 • Ontwerpt elektronische modules en systemen;
 • Specificeert en ontwerpt kwalificatie- en testmethoden om nieuwe ontwerpen te valideren;
 • Past state-of-the-art ontwerpmethoden en processen toe waarmee op een efficiënte en effectieve manier robuuste ontwerpen worden gerealiseerd;
 • Onderhoudt nauwe contacten met klanten, kennisinstellingen en andere partners.

Competenties

 • Goede teamspeler
 • Leidinggevende capaciteiten
 • Resultaatgericht
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Communicatief vaardig zowel intern als in het contact met klanten
 • Klantgericht
 • Creatief en analytisch
 • Zelf startend
 • Flexibele en positieve werkhouding
 • Praktisch ingesteld

Opleiding en ervaring

 • Minimaal Bachelor Electrical Engineering
 • 5 á 10 jaar ervaring als design engineer in automotive, industrie of engineering services
 • Ervaring met value engineering
 • Kennis van hedendaagse ontwerpprocessen, -systemen en –tools
 • Kennis van productieprocessen
 • Kennis van en ervaring met Solidworks is een pre

Stuur uw CV en motivatiebrief naar: g.braaksma@eminentproducts.nl

 

We are looking for a senior electrical design engineer with leadership competencies

Background
Eminent Products is a young and rapidly developing company in the area of sensors, flow dynamics and sustainable energy technology. The management team consists of people with many years of experience and a strong reputation in the (automotive) industry. Customers find us in case they need solutions for challenging problems.

We have recently repositioned the company and made strategic choices regarding the markets that we wish to serve. The result is also the need to rebuild the team. And you are going to play a major role in this.

Job mission
As senior electrical design engineer, you develop a broad range of new products and systems and you improve existing products or systems. You have your own area of expertise however you are also capable of overseeing and understanding the integral product or system design as well as its application. Therefore, you are also interested in other disciplines like mechanical engineering or chemistry and you possess decent knowledge of materials.

You are leading a small group of engineers and you further expand the team. You support and facilitate and get the best out of your people.

Job description

 • Lead (junior) design engineers and interns;
 • Guide the process from problem definition until production and delivery to the customer;
 • Specifies and develops solutions / products, often in close collaboration with our customers;
 • Designs electronic modules and systems;
 • Specifies and designs qualification and testing methods to validate new products;
 • Applies state-of-the-art design methods and processes to realize robust designs in an efficient and effective way;
 • Maintains close contacts with customers, knowledge institutes and other partners.

Competencies

 • Good team player
 • Supervisory skills
 • Result oriented
 • Working independently
 • Communicates well internally and with customers
 • Customer oriented
 • Creative and analytical
 • Self-starting
 • Flexible and positive attitude
 • Practical

Education and experience

 • At least a Bachelor’s degree in Electrical Engineering
 • 5 to 10 years experiences as design engineer in automotive, industry or engineering services
 • Experience with value engineering
 • Know-how of modern design processes, systems and tools
 • Knowledge of production processes
 • Preferably knowledge of and experience with the use of Solidworks

Please send your resume an motivation letter to: g.braaksma@eminentproducts.nl

Voor stages, afstudeeropdrachten en dergelijke kunt u via mail of telefoon contact opnemen met:

William van der Schee
w.schee@eminentproducts.nl
088 71 80 820